Dr. n. med. Paweł Kubasiewicz – specjalista chirurgii stomatologicznej

Lekarz stomatolog, od ponad dziesięciu lat zajmuję się wyłącznie chirurgią stomatologiczną i implantologią. W latach 2007-2012 pracował i odbywał specjalizację w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2012 zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej. W tym samym roku obronił doktorat z nauk medycznych, którego tematyka poruszała problemy osteointegracji implantów. Od 2008 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył wiele staży w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. czterokrotny pobyt w Niemczech na Uniwersytecie Medycznym w Greifswaldzie). Autor wielu artykułów naukowych, w karierze specjalistycznejprzeprowadził ponad 1000 zakończonych sukcesem zabiegów z zakresu implantologii.