Protetyka stomatologiczna

Z dziedziny protetyki proponujemy:

  • Protezy szkieletowe (metalowe i bezmetalowe)
  • Protezy elastyczne
  • Protezy osiadające
  • Wkłady koronowe (inlay,onlay)
  • Wkłady koronowo-korzenne (pojedyncze i składane)
  • Korony i mosty porcelanowe
  • Nowoczesne protezy bezklamrowe z systemem zasuw lub zatrzasków
  • Tymczasowe uzupełnienia protetyczne
  • Mosty adhezyjne (bez szlifowania zębów)

System Szklanych Podparć ZX-27
Wyjątkowa technika w protetycestomatologicznej nowego tysiąclecia.

Unikalny postęp w praktyce stomatologicznej i technice dentystycznej;prawdziwe narzędzie i nowa alternatywa dla postępowego myślenia.

Ten system przynosi nowe nadzieje dla pacjentów, ponieważ dostarcza imestetykę, utrzymuje uzupełniania protetyczne w przypadkach gdzie do tej pory były projektowane tylko protezy ruchome częściowe.System szklanych podparć ZX-27 jest unikalny, ponieważ eliminuje problem braku własnych zębów filarowych, niezbędnych do utrzymania zaprojektowanego uzupełnienia protetycznego, co więcej nie wymaga to jednak jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej. Szklane podparcia ZX-27wyprodukowane są ze specjalnego materiału dostosowanego do bezzębnej części wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy, a zatem zastępują brakujące własne zęby filarowe. Każdy pacjent ma wykonane indywidualnie szklane podparcie ZX-27, dopasowane dokładnie do jego wyrostka zębodołowego, z prefabrykowanej części, która zostaje obrobiona zarówn otermicznie, jak i mechanicznie przez certyfikowanego technika dentystycznego.

System ten może z powodzeniem utrzymywać protezę z brakami jedno lub dwuskrzydłowymi jak i podpierać przęsła uzupełnień protetycznych stałych, a zatem rozwiązuje problem rozległych mostów. Może on być również stosowany z pełnym sukcesem w połączeniu z klasycznymi implantami.